Skorpionen

Poster tryckt i A3 format


Känner du igen dig i skorpionens tecken, eller känner du någon född i skorpionens tecken?

"Det som mest utmärker skorpionen är passion. Skorpionen har en förmåga till intensitet och passion som är sällsynt. En skorpion kastar sig in i en relation utan någon som helst eftertanke. De tar också relationen på stort allvar och ger sin partner all tänkbar uppmärksamhet. Föremålet för kärleken kan bli överväldigad av skorpinonens känsloyttringar. Baksidan är att det är svårt för partnern att besvara skorpionens intensiva kärlek. Om skorpionen känner att kärleken inte besvaras i tillräcklig utsträckning kan det leda till svarsjuka och dramatik. Skorpionen är hemlighetsfull av naturen vilket inte alltid är det bästa i en relation. Ofta blir det upp till partnern att finna vägar ur problem. 

Till skorpionens främsta kännetecken hör mod och styrka. De är också hemlighetsfulla och trivs i det fördolda. Skorpionen har sällan ett behov av att stå i fokus. Istället kan de finna njutning i att ikläda sig rollen att vara den som håller i trådarna. Det ligger en känsla av överlägsenhet i att manipulera och iakttaga andra. De är också mycket duktiga på att läsa andra människor och gillar att studera sin omgivning". Källa: stjärntecken.se


Den som föds i skorpionens tecken är född mellan 23 oktober-22 november.

249 kr

Digitalt Porträtt
750 kr
Sonya
249 kr
Kräftan
249 kr