Jungfrun

Poster tryckt i A3 format


Känner du igen dig i Jungfruns tecken, eller känner du en äkta Jungfru?

"Som namnet på stjärntecknet antyder är jungfrun oskulden personifierad.  Personligheten hos jungfrun är dock dubbelbottnad och hon kan vara allt  annat än oskuldsfull. Till de mer utmärkande dragen hör en starkt  analytisk sida. Jungfrun är en metodisk perfektionist som älskar  struktur och ordning. Forskning och naturvetenskap ligger nära tillhands  då det tillfredsställer grundläggande behov i personligheten. 

Jungfrun har enorma resurser av energi. Det är inte alltid helt  uppenbart då hon är stillsam till sin natur. Det viktiga är att hon  finner bra sätt att få utlopp för sin energi och kreativitet. I annat  fall finns det risk att hon vänder sin styrka på fel håll och fokuserar  på fel saker. En jungfru som blir inåtvänd kan finna fel och brister som  egentligen inte finns. I värsta fall kan det resultera i egoism och  hypokondri. Det hänger ihop med en förmåga att ställa orealistiska krav  på sig själv och den egna förmågan.

Hon kan driva ett projekt till sitt slut och se till att var aspekt är  perfekt.  Trots sin energi och sitt sinne för detaljer gillar inte  jungfrun att befinna sig i centrum. Jungfrun har inget större behov av  bekräftelse och låter gärna någon annan ta åt sig äran för arbetet.  Istället för att placera sig i rampljuset efter ett avslutat projekt  skyndar hon vidare till nästa. Jungfrun kanske inte är en kreativ  idéspruta men definitivt en person att lita till när något måste  slutföras.". stjärntecken.se

Den som föds i Jungfruns tecken är född mellan 23 Augusti-22 September.

249 kr

Maya
249 kr
Stenbocken
249 kr
Oxen
249 kr