Vågen

Poster tryckt i A3 format


Känner du igen dig i vågens tecken?

"Det som mest utmärker vågen är närheten till förälskelse. Vågen är en  varelse som behöver kärlek och närhet, helst i ett varaktigt  förhållande. De trivs inte med ensamhet och finner snabbt en ny relation  om de blir ensamma. Då vågen har en utmärkt social kompetens och älskas  av alla är det sällan särskilt svårt. De är som bäst i sällskap med  andra och älskar att umgås. Vågen är också ofta mycket vacker att  beskåda och vet att klä sig rätt. För det motsatta könet är vågen ofta  oemotståndlig i sin charm. En våg som är singel kan byta partner ofta  men i en relation är de trogna. Vågen eftersträvar en stor familj och  har starka familjevärderingar.

Vågen symboliserar balans och diplomati. De flesta uppfattar vågen som  lätt att ha med och göra. Vågen inger förtroende och trygghet. Inte så  förvånande återfinns många födda i detta tecken på höga poster inom  militären. Vågens känsla för diplomati och organisation, den sociala  kompetensen samt sinnet för att delegera passar väl i en sådan tjänst.  

Till vågens sätt att vara hör kompromissandet. Vågen vill gärna lösa  konflikter och finna en balans i alla relationer. Det kan ibland slå  över till ren manipulation eller att vågen tar till ojusta metoder för  att nå sitt mål. Även om tanken, från början var god, kan det resultera i  att vågen tappar greppet om sig själv och sitt beteende. Den sociala  kompetensen kan också bli fel ibland. Vågen kan uppfattas som velig och  har svårt att ta självständiga beslut. De söker gärna andras stöd och  bekräftelse vilket kan uppfattas som osäkert". Källa: stjärntecken.se

Den som föds i vågens tecken är född mellan 23 september-22 oktober.


249 kr

Fiskarna
249 kr
Stenbocken
249 kr
Kräftan
249 kr