Stenbocken

Poster tryckt i A3 format


Känner du igen dig i Stenbockens tecken, eller känner du en person som är född i stenbockens tecken?

"Som person kan stenbocken verka blyg och inåtvänd. Inte sällan har stenbocken en pessimistisk syn på saker och ting vilket kan verka tråkigt i omgivningens ögon. En stenbocks pessimistiska syn på världen riskerar att förvärras med åldern. Ett av de mest grundläggande dragen hos stenbocken är förmågan att prestera. De kan satsa allt på karriär och framgång, ibland på privatlivets och den egna lyckans bekostnad. De kan vara enormt ambitiösa och även envisa i sin strävan. Ibland kan de bli så instängda i sina ambitioner att de helt tappar intresset för omgivningen. Till naturen är de försiktiga och reserverade men de kan också öppna upp om de hittar rätt person. En stenbock som väl gett sin kärlek är något av det mest lojala som går att finna. Relationen till andra är viktig för stenbocken som är i stort behov av bekräftelse från för att stärka upp självförtroendet. En partner som förstår stenbockens behov av bekräftelse och att få prestera kan få uppleva en fantastiskt relation. Samma sak går att säga om det motsatta. Om stenbocken misslyckas med att kombinera arbete med familj och inte får någon bekräftelse kommer det att uppstå problem. 

Ett viktigt personlighetsdrag är självständighet. Förutom en bekräftande partner har inte stenbocken så stora behov av ytliga relationer. En stenbock har sällan särskilt många vänner men håller hårt i de som finns. Stenbocken trivs med sitt eget sällskap utan är trygga i sig själva. Till sin natur är de praktiskt lagda och vet att hårt arbete lönar sig. Den starka viljan i kombination med tron på den egna förmågan gör att de kan driva projekt i hamn hur tungt det än verkar vara. Stenbocken blir inte rik genom ett snabbt klipp. De bygger sina förmögenheter över lång tid och genom ihärdigt arbete. Många gånger kan stenbocken uppfattas som traditionell och gammaldags. De är plikttrogna stolta och ansvarstagande. Inte sällan verkar de äldre än de är då de har svårt att släppa kontrollen och bara roa sig. 

Till stenbockens sämre sidor hör att de kan var något melankoliska. Ofta hänger det ihop med de höga krav de ställer på sig själva. Stenbocken avskyr att verka svag och vill inte vara beroende av någon annan. De skyddar sig mot detta genom jakt på framgång och pengar. Att ha en god ekonomi är viktigt då det är basen för deras trygghet". stjärntecken.se

Den som föds i stenbockens tecken är född mellan 22 december - 19 januari.


249 kr

Digitalt Porträtt
750 kr
Iland in the sky
100 kr
Maya
249 kr
Väduren
249 kr