Låga skor

Originalmålningen "Låga skor", A4-format.

Har varit med på utställningen "Röda Läppar" i Degerfors.
Målningen skickas i ett papprör.

1 100 kr

Golden heart
1 150 kr 2 300 kr
Black I
300 kr 600 kr
Black II
300 kr 600 kr
Viken
950 kr 1 900 kr
Innan regnet
1 540 kr 2 200 kr