Tvillingarna

Poster tryckt i A3 format


Känner du igen dig i tvillingarnas tecken, eller känner du någon som är född i tvillingarnas tecken?

"Symboliken med tvillingarna är den dubbla personligheten. De kan vara  begåvade, kvicktänkta och anpassningsbara. Till de mindre smickrande  egenskaperna hör ytlighet, rastlöshet samt en förmåga att ej slutföra  saker. Tvillingarna av vanligtvis nyfikna och älskar att prata  med folk. Ett fördomsfritt och öppet sinne är ofta en tillgång i olika  sociala sammanhang. De är goda kommunikatörer och älskar att berätta.   Samtidigt kan de vara ytliga och motsägelsefulla. Även om tvillingarna  älskar att prata och träffa nya människor finns inget genuint intresse.  Den nyfikenhet som uppvisas är flyktig och letar hela tiden efter något  nytt. De kan vända snabbt och anpassa sig efter nya situationer.  Omgivningen kan uppfatta beteendet som att "vända kappan efter vinden".

De är väldigt diskussionsbenägna och ger sig gärna in i debatter.  Energin och intelligensen känns ungdomlig och frisk men kan vända  snabbt. Tvillingarna har inte ork att föra en diskussion till sitt slut  utan går fort över till något annat. Inte sällan byter de åsikt vilket  framstår som obeslutsamt eller oengagerat. Denna kombination av  egenskaper gör att de är bra på att lägga fram idéer men inte lika bra  på att genomföra. Tvillingen är perfekt att ha med i ett projekts  uppstart men kan vara sämre på att driva saker mer långsiktigt. Det  kräver tålamod och planering som tvillingen tyvärr inte har.

Den sociala begåvningen är tvillingarnas största tillgång. Omgivningen  upplever tvillingarna som humoristiska och fartfyllda. Det motsatta  könet dras gärna till tvillingarna men blir ofta besvikna. Tvillingarna  är bra på ytliga relationer och korta förbindelser men har svårt att  binda sig. Hur engagerad en tvilling än kan verka i början så svalnar  intresset snabbt. Tvillingens ungdomliga personlighet har baksidan att  de ofta är omogna. De har därför svårt att axla ansvaret det innebär att  vara i en relation och ha familj. Kombinationen med att ha svårt för  ansvar samt den sociala begåvningen gör tvillingen benägen att ha flera  relationer igång samtidigt". Källa stjärntecken.se

Den som föds i tvillingarnas tecken är född mellan 22 maj-21 juni.


249 kr

Sonya
249 kr
Vågen
249 kr